Denmark

Ægteskabsudvalget af 1969.  Fremgangsmåden ved separation og skilsmisse.  København, Denmark:  Statens trykningskontor, 1977.  47p.

Ægteskabsudvalget af 1969:  Vilkårene for separation og skilsmisse.  København, Denmark:  Statens trykningskontor, 1974.  32p.  Divorce & separation law in Denmark.

Andrup, Henrik Holst Hindenburg, & Hans Bitsch-Larsen.  Skilsmisse-adfærd:  en retspolitisk/statistisk beskrivelse af myndigheders og ægtefællers beslutninger i 1000 ægteskabs-sager.  Esbjerg, Denmark:  Sydjysk universitetsforlag, 1989.  255p.

Andrup, Henrik Holst Hindenburg.  Samliv og samfund:  et familiepolitisk kampskrift.  København, Denmark:  Lindhardt og Ringhof, 1979.  142p.

Betænkning om ændring af:  10 i Lov nr.  276 af 30.  juni 1922 om ægteskabs indgåelse og opløsning.   København, Denmark:  Justitsministeriet, 1960.  54p.  Divorce/marriage law.

Bohr, Ole, Ellis Jocabsen & Lena Vedel-Petersen.  Hvis vpre veje skilles.  København, Denmark:  Erichsen, 1973.  117p.

Boman, Kirsten, Morten Nissen & Rikke Schwartz.  Opbrud i familien:  om parforhold, skilsmisser og stedfamilier.  Forord af Svend Heinild.  København, Denmark:  Reitzel, 1989.  175p.

Brogaard, Inge, & Wenja Rothe.  Skilsmissebørn og deres forældre.  Risskov, Denmark:  Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, 1979.  167p.

Brun, Gudrun Sophie (Kjær).  Skilmissebarnet i juridisk-psykiatrisk belysning.  København, Denmark:  Munskgaard, 1959.  122p.

Budtz, Hanne.  Ægteskab, separation, skilsmisse.  København, Denmark:  Idag, 1969.  112p.

Danielsen, Svend.  Skilsmissesagen:  skandinaviske synsvinkler.  Copenhagen, Denmark:  Jurist- og økonomforbundets forlag, 1989.  672p.

Faurholt, Johannes.  Lov om ægteskabs indgaaelse og opløsning af 30. juni 1922, med dertil hørende anordninger, bekendtgørelser og cirkulærer samt uddrag af Familieretskommissionens motiver og henvisninger til administrative afgørelser og domsafgørelser.  København, Denmark:  G. E. C. Gad, 1926.  198p.

Koch-Nielsen, Inger.  Divorces.  København, Denmark:  Danish National Institute of Social Research, 1985.  48p.

Koch-Nielsen, Inger.  New family patterns:  divorces in Denmark.  Copenhagen, Denmark:  Danish National Institute of Social Research, 1987.  32p.

Koch-Nielsen, Inger.  Skilsmisser.  København, Denmark:  Socialforskningsinstituttet:  I kommission hos Teknisk forlag, 1983.  188p.

Moltke, Carl.  Ægteskabets og skilsmissens konflikter.  København, Denmark:  Berlingske forlag i samarbejde med Landsforeningen for mentalhygiejne, 1950.  Divorce & physical effects in Denmark.

Moseholm, Bodil.  Skrammer:  en families beretning om en skilsmisse.  København, Denmark:  Reitzel, 1981.  78p.

Nellemann, Johannes Magnus Valdemar.  Ægteskabsskilsmisse ved kongelig bevilling;  en retshistorisk undersøgelse.  Kjøbenhavn, Denmark:  H. Hagerup, 1882.  130p.

Nissen, Morten.  Når voksne skilles.  København, Denmark:  Socialforskningsinstituttet, 1985.  69p.

Nissen, Morten.  Skilsmisse og børn:  en bog for forældre.  København, Denmark:  Nyt nordisk forlag, 1984.  105p.

Nissen, Morten.  Skilsmissens pris.  København, Denmark:  Socialforskningsinstituttet, 1988.  90p.

Nørgaard, Irene.  Separation og skilsmisse.  København, Denmark:  Gad, 1984.  149p.

Parent-child relationship, post-divorce:  a seminar report.  Copenhagen, Denmark:  Danish National Institute of Social Research, 1984.  301p.

Pensionsordningers stilling ved separation og skilsmisse.  København, Denmark:  Forsikringsoplysningen, 1993.  30p.

Separations- og skilsmissebetingelser.  Afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet.  København, Denmark:  Statens informationstjeneste, 1987.  97p.

Udvalget angående fraskilte hustruers pensionsret.  Betænkning & København, Denmark:  1950.

Vedel-Petersen, Lena, & Ole Bohr.  Hvis vi går fra hinanden:  Om separation og skilsmisse.  København, Denmark:  Socialpolitisk Forening, 1967.  30p.

Vedel-Petersen, Lena.  Skal--skal ikke skilles.  København, Denmark:  Schønbergske forlag, 1952.  154p.

Dominican Republic

Bourgy, Paul, et al.  Le Remariage des divorcés:  pour une attitude nouvelle de l'Église.  Rixensart:  Communauté dominicaine, Ferme de Froidmont, 1978.  123p.  120p.  Divorce & Catholic Church.

Gimbernard, Jacinto.  Siete historias de divorcio.  Santo Domingo, República Dominicana:  Editora Taller, 1981.  192p.

Gómez, Manuel Ubaldo.  El divorcio en la República Dominicana.  Santo Domingo, Dominican Republic:  Ediciones Capeldom, 1968.  152p.

González, Armando E.  Dominican Republic divorce law.  Washington, DC:  Law Library, Library of Congress, 1986.  43p.

Ley 1306-bis (Ley de divorcio):  modificada por la Ley 142 en sus arts.  28-30 y 31:  jurisprudencia en materia de divorcio;  formularios en materia de divorcio.  Moca, Dominican Republic:  Dalis, 1996.  26p.

Ley 1306-bis, ley de divorcio;  Ley 2402, ley sobre asistencia obligatoria de los hijos menores de dieciocho años.  Santo Domingo, Dominican Republic:  República Dominicana, 1988.  18p.

Ley 1306-bis, ley de divorcio;  Ley 2402, ley sobre asistencia obligatoria de los hijos menores de dieciocho años;  Ley 142, que modifica la ley 1306-bis, de divorcio.  Dominican Republic.  Santo Domingo, D.N.:  República Dominicana, c1988.  18p.

Ley de divorcio y separación de cuerpos y bienes.  Dominican Republic.  Santo Domingo, Dominican Republic:  Impr. de J. R. Vda. García, sucesores, 1929.  17p.