Pakistan

Anwer Ali, Syed.  Law of family courts:  presenting the West Pakistan family courts act, 1964 and the West Pakistan family courts rules, 1965 with amendments, notifications, and case law todate along with an exhaustive commentary on the Islamic law of divorce, dower, maintenance, restitution of conjugal rights, custody of children and guardianship with an appendix.  4th ed., rev.  Karachi, Pakistan:  Syed Legal Publications, 1975.  166p.

Faqirullah.  Ikatthi tin talaq ka shar`i hukm.  Gujranvalah, Pakistan:  Maktabah-yi Faruqiyah;  Lahaur:  Milne ke pate, Maktabah-yi Madniyah, 1990.  148p.  On the mode of pronouncing divorce in Sunni Islam.

Law of marriages and divorce in India & Pakistan, including the Special marriage act XLIII of 1954.  Calcutta, India:  S. C. Sarkar, 1955.

Mirza, Mukarram.  Manual of family laws in Pakistan;  being latest commentary on Muslim family laws ord. & rules, Child marriage restraint act, Dissolution of Muslim marriages act, Family courts act & rules, Kazis act, Shariat application act, Divorce act, Special marriage act, Marriages registration act, Majority act, Guardians & wards act, Court of wards act, etc., etc.  Lahore, Pakistan:  National Law Publications, 1974.  223p.

Qadi-Khan, al-Hasan ibn Mansur al-Uzjandi al-Farghani (d. 1196).  Fatawa-i-Kazee Khan:  relating to Mahomedan law of marriage, dower, divorce, legitimacy, and guardianship of minors, according to the Soonnees.  By Fakhruddin Hassan bin Mansur al-Uzjandi al-Farghani;  translated from original Arabic and edited by Mahomed Yusoof Khan & Wilayat Hussain.  Lahore, Pakistan:  Law Pub. Co., 1977.  2 volumes.

Yuasa, Michio.  Pakisutan Isuramu kon'inho kenkyu josetsu.  Pakistan:  1976.  A study of the Islamic law of marriage and divorce in Pakistan.  320p.

Zafar, Emmanuel.  The law relating to Christian marriage and divorce in Pakistan, India & Bangladesh.  Lahore, Pakistan:  Irfan Law Book House, 1966.  190p.

Zafar, Emmanuel.  Law relating to Christian divorce in Pakistan.  Lahore, Pakistan:  Lahore Law Times Publications, 1974.  225p.  (1986, 203p.)

Panama & Panama Canal

Cosentini, Francesco.  Las recientes tendencias reformadoras en el derecho de familia.  Conclusiones del curso superior de derecho civil dictado en la Facultad nacional de derecho de Panamá.  Panamá:  Imprenta nacional, 1927.  35p.

López, Pedro.  Matrimonio y divorcio, informe sobre un Memorial del ilustrísimo señor obispo de la diócesis.  Panama:  Esto y Aquello, 1916.  46p.

Panama canal legislation, amending the Panama canal act, the Penal code of the Canal Zone, affecting employees of the Canal Zone, and regulating divorces in the Canal Zone:  Report.  Committee on interstate and foreign commerce.  Washington, DC:  GPO, 1922.  20p.

Paraguay

Bazán, Francisco.  Divorcio vincular en el Paraguay.  Asunción, Paraguay:  Revista de Derecho y Jurisprudencia, c19--.  150p.

Bladowski, Bogdan, & Alfred Gola.  Rozwód a mieszkanie.  Warszawa, Poland:  Wydawn, Prawnicze, 1986.  47p.

Camp Ausina, Carlos.  Divorcio vincular:  Ley no. 45/91:  acciones.  Asunción, Paraguay:  La Ley Paraguaya, S.A., 1993.  325p.

Chrupek, Krystyna.  Zycie po rozwodzie.  Warszawa, Poland:  Krajowa Agencja Wydawnicza RSW Prasa-Ksiazka-Ruch, 1976.  133p.

Dietrich, Marcin, Ryszard Jano´s & Robert Pawlowski, eds.  Rozwód i co dalej?  Warszawa, Poland:  Meander, 1994.  105p.

Gawro´nska-Wasilkowska, Zofia.  Malze´nstwo:  istota, trwalo´s´c, rozwód.  Warszawa, Wydawn, Poland:   Prawnicze, 1966.  134p.  Divorce in Poland.

Górecki, Jan.  Divorce in Poland;  a contribution to the sociology of law.  The Hague, Mouton, 1970.  156p.

Górecki, Jan.  Rozwód:  studium socjologiczno-prawne.  Warszawa, Poland:  Pa´nstwowe Wydawn, 1965.  314p.

Heylman, August.  Teorya jurysprudencyjna.  Warszawa, Poland:  Druk. rzad. Kom. o´sw., 1863.  41p.

Kalinowski, Marian, & Miroslawa Nastarewicz.  Rozwód, przyczyny i skutki.  Warszawa, Poland:  Instytut Wydawniczy Zwiazków Zawodowych, 1985.  126p.

Krzemi´nski, Zdzislaw, & Wladyslaw Zywicki, eds.  Rozwód;  komentarz, orzecznictwo, przepisy zwiazkowe.  Warszawa, Poland:  Wydawn, Prawnicze, 1961.  206p.

Krzemi´nski, Zdzislaw.  Rozwód:  przepisy, orzecznictwo, komentarz, stan prawny na dzie´n 15 kwietnia 1986 r.  Warszawa, Poland:  Wydawn.  Prawnicze, 1987.  235p.

Krzemi´nski, Zdzislaw.  Rozwód:  teksty, orzecznictwo, komentarz, literatura:  stan prawny na 4 kwietnia 1997.  Kraków, Poland:  Zakamycze, 1997.  268p.

Krzemi´nski, Zdzislaw.  Rozwód;  komentarz, orzecznictwo, przepisy zwiazkowe.  Warszawa, Poland:  Prawnicze, 1967.  271p.

Kuciarska-Ciesielska, Marlena, & Grazyna Marciniak & Jan Paradysz.  Rozpad malze´nstw w Polsce-przyczyny i skutki.  Warszawa, Poland:  Glówny Urzad Statystyczny, 1993.  273p.

La Libertad de casarse.  Asunción, Paraguay:  Investigación, Comunicación y Desarrollo, 1991.  247p.

Lewin, Isaac.  Rozwód wiede´nski;  dzieje sporu o wazno´s´c rozwodu warunkowego wedle prawa zydowskiego w Polsce w XVII wieku.  Lwów, Poland:  Pierwsza Zwiazkowa Drukarnia, 1931.  47p.

Ma´nk, Zygmunt.  Rozwód.  Warszawa, Poland:  Ksiazka i Wiedza, 1978.  103p.

Maczy´nski, Andrzej.  Rozwiazanie malze´nstwa w prawie prywatnym miedzynarodowym.  Kraków, Poland:  Nakl.  Uniwersytetu Jagiello´nskiego, 1980.  129p.

Maczy´nski, Andrzej.  Rozwód w prawie prywatnym miedzynarodowym.  Warszawa, Poland:  Wydawn.  Prawnicze, 1983.  217p.

Marzec-Holka, Krystyna.  Dezintegracja malze´nstw zawartych za zgoda sadu.  Bydgoszcz, Poland:  Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1994.  129p.

Navarro Icaza, Pablo Asís.  Menopausia social y divorcio.  Panamá:  Impr. Universitaria, 1996.  108p.

Nowak-Dziemianowicz, Miroslawa.  Malze´nstwo wobec rozwodu.  Wroclaw, Poland:  Wydawn.  Uniwersytetu Wroclawskiego, 1994.  152p.

Olejko, Nikolaus.  Die Ehescheidung nach polnischem Recht.  Köln, Poland:  1962.  162p.

Olejniczak, Adam.  Materialnoprawne przeslanki udzielenia rozwodu.  Pozna´n, Poland:  Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1980.  133p.

Pangrazio, Miguel Angel.  El divorcio vincular, sus efectos jurídicos.  Asunción, Paraguay:  Intercontinental Editora, 1992.  302p.

Piasecki, Edmund.  Integracja ludno´sci m.  Wroclawia w ´swietle statystyki malze´nstw i rozwodów.  Wroclaw, Poland:  [n.p.] 1963.  193p.

Podgórecki, Adam.  Zjawiska prawne w opinii publicznej:  rozwody, wladza rodzicielska, procesy o znieslawienie wytaczane dziennikarzom.  Warszawa, Poland:  Wydawn.  Prawnicze, 1964.  223p.

Philippines

Mosqueda, Roman P.  Marriage and its dissolution:  handbook.  Manila, Philippines:  Quis Pub., 1977.  682p.

Poland

Ramírez, Juan Vicente.  El divorcio.  Asunción, Paraguay:  La Colmena s. a., 1936.  126p.

Rodríguez, Silvio.  Principios y fundamentos en las relaciones matrimoniales:  conclusiones aplicables al ambito profesional.  Asunción, Paraguay:  Editorial Latindata, 1995.  78p.

Sokolowski, Tomasz.  Skutki prawne rozwodu.  Pozna´n, Poland:  Wydawn.  Nauk.  Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1996.  219p.

Stojanowska, Wanda.  Problematyka rozwodów w ´swietle bada´n.  Warszawa, Poland:  Wydawn.  Prawnicze, 1977.  115p.

Stojanowska, Wanda.  Rozwód a dobro dziecka.  Warszawa, Poland:  Wydawn. Prawnicze, 1979.  215p.

Warman, Henryk, ed.  Prawo o rozwodzie i separacji;  przepisy kodeksów obowiazujacych i ustaw zwiazkowych, orzecznictwo sadowe austriackie, rosyjskie i polskie.  Warszawa, Poland:  Ksieg. Prawnicza, 1939.  266p.

Wieczorek, Maria.  Demograficzne, spoleczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwodów w Polsce.  Warszawa, Poland:  Szkola Glówna Planowania i Statystyki, Instytut Statystyki i Demografii, 1990.  154p.

Portugal

Almeida, L.  P.  Moitinho de.  As sevícias e as injúrias graves como fundamentos legais de divórcio e de separação de pessoas e bens.  Lisboa, Portugal:  Jornal do Fôro, 1961.  78p.

Andrade, Manuel Augusto Domingues de.  Algumas questões em matéria de "injúrias graves" como fundamento de divórcio.  Coimbra, Portugal:  1956.  84p.

Bastos, Jacinto Fernandes Rodrigues.  Código civil português, actualização legislativa.  Lisboa(?), Portugal:  Bastos, 1976.

Branco, Deusdado Castelo.  Do divorcio por mútuo consentimento na Lei civil vigente.  Lisboa, Portugal:  Depositária:  Livraria Petrony, 1969.  24p.

Branco, Deusdado Castelo.  Dos efeitos jurídicos do divórcio.  Lisboa, Portugal:  Livraria Petrony, 1970.  46p.

Campos, Raul José Dias Leite de, ed.  O divórcio, a investigação de paternidade ilegítima e a separação de pessoas e bens na jurisprudência portuguesa.   Coimbra, Portugal:  Supremo Tribunal de Justiça, 1963.  549p.

Campos, Raul José Dias Leite de.  O divórcio, a investigação de paternidade e a separação de pessoas e bens na jurisprudência portuguesa:  (compilação, por ordem alfabética e cronológica de matérias, dos acórdãos do Supremo e das relações publicados após a entrada em vigor do actual Código civil).  Lisboa, Portugal:  Rei dos Livros, 1984.  434p.

Compila¸ão actualizada de leis sobre direitos de família, contendo:  Lei do divórcio, de 3 de novembro de 1910;  leis nos.  1 e 2, de 25 de dezembro de 1910;  Concordata de 7 de maio de 1940;  Decreto-lei ne.  30:615, de 25 de julho de 1940;  Decreto-lei n.o 30:844, de 4 de novembro de 1940 e Decreto n.o 35:461, de 22 de janeiro de 1946.  Coimbra, Portugal:  Coimbra editora, 1946.  108p.

Delgado, Abel Pereira, ed.  Lei do divórcio, anotada e actualizada.  Coimbra, Portugal:  Coimbra Editora, 1960.  136p.

Delgado, Abel Pereira.  O divórcio.  Com a colaboração da Filomena Delgado.  2nd ed.  Lisboa, Portugal:  Livraria Petrony, 1994.  285p.

Delgado, Abel Pereira.  O divórcio:  apontamentos para uma troca de impressões com candidatos a juízes de direito, no Centro de Estudos Judiciários.  Lisboa, Portugal:  Livraria Petrony, 1980.  137p.

Delgado, Pedro.  Divórcio e separação em Portugal:  análise social e demográfica, século XX.  Lisboa, Portugal:  Editorial Estampa, 1996.  286p.

Fino Beja, José.  Família.  Lisboa, Portugal:  Livraria popular de F. Franco, 1939.  294p.  Including the effects of divorce.

Lei do divórcio, publicada no "Diário do govêrno" de 4 de novembro de 1910.  6th ed.  Lisboa, Portugal:  Imprensa nacional, 1940.  9th ed., 1954.

Leitão, Helder Martins.  Da acção de divórcio e da separação judicial de pessoas e bens.  Porto, Portugal:  Elcla Editora, 1992.  448p.

Pinto, Fernando Brandão Ferreira.  Causas do divorcio:  doutrina, legislação, jurisprudência:  Portugal e Brasil.  Coimbra, Portugal:  Livraria Almedina, 1980.  420p.

Pitão, José António de França.  Sobre o divórcio:  anotações aos artigos 1773o. a 1895o.-D do Código civil.  Coimbra, Portugal:  Livraria Almedina, 1986.  208p.

Reis, Miguel.  Guia prático do divórcio.  Lisboa, Portugal:  Quid Juris, 1990.  150p.

Ribeiro, Maria Saldanha Pinto, Daniel Sampaio & Jorge Augusto Pais de Amaral.  Que divórcio?  Lisboa, Portugal:  Edições 70, 1991.  214p.

Rodrigues, Braz, ed.  Laws, statutes, etc. Lei do divórcio, Decreto de 3 de novembro de 1910, actualizada com toda a legislação e jurisprudência.  Lisboa, Portugal:  Depositária Livraria Moraes, 1940.  175p.

Rodrigues, Braz.  Lei do divórcio, Decreto de 3 de novembro de 1910:  actualizada com toda a legislação e jurisprudência, inserindo as leis alemã, brasileira, espanhola, francesa, inglesa e italiana.  Lisboa, Portugal: [n.p.] 1950.  297p.

Salvação, A. de Paes.  Concordata:  dois milhões de filhos ilegítimos e duzentas mil pessoas sem direito ao amor.  Lisboa, Portugal:  Agência Portuguesa de Revistas, 1974.  118p.

Santos, Eduardo dos.  A nova lei do divórcio:  divórcio, separação judicial de pessoas e bens e simples separação judicial de bens, dissolução do casamento católico e separação de leito, mesa e habitação.  2nd ed.  Lisboa, Portugal:  Liber, 1979.  150p.

Santos, Eduardo dos.  Divórcio e separação:  separação judicial de pessoas e bens e simples separação judicial de bens, declaração de nulidade e dissolução do casamento católico.  Amadora, Portugal:  Livraria Bertrand, 1975.  231p.

Santos, Eduardo dos.  Do divorcio, suas causas.  Lisboa, Portugal:  Elcla Editora, 1994.  194p.

Santos, José Lino dos.  Problemas familiares.  Coimbra, Portugal:  Coimbra Editora, 1963.  36p.  Children.

Sousa, A. da Silva e, João Coias, eds.  Lei do divórcio.  Coimbra, Portugal:  Coimbra Editora, 1961.  207p.

Sousa, Miguel Teixeira de.  O regime jurídico do divórcio.  Miguel Teixeira de Sousa.  Coimbra, Portugal:  Livraria Almedina, 1991.  130p.

Tavares de Carvalho, Fernando.  Como poderão descasar-se os casados pela Igreja? A problemática de um juízo virtualmente incontroverso.  2nd ed.  Lisboa, Portugal:  [n.p.] 1966.  188p.

Torres, Anália Cardoso.  Divórcio em Portugal, ditos e interditos:  uma análise sociológica.  Oeiras, Portugal:  Celta Editora, 1996.  249p.

Peru

Abarca Fernández, Ramón R.  El vínculo matrimonial en la legislación y en la sociedad peruana.  Arequipa, Peru:  [n.p.] 1966.  185p.

Alvarado Rivera, María J.  Amor, matrimonio y divorcio.  Lima, Peru:  Evolución femenina, 1922.

Cabello, Carmen Julia.  Divorcio y jurisprudencia en el Perú:  selección y comentario de ejecutorias supremas (1937-1994).  Lima, Peru:  Fondo Editorial de la Pontifica Universidad Católica del Perú, 1995.  498p.

Divorcio y matrimonio:  cerca de cien opiniones.  Lima, Peru:  1940.  194p.

Drinot y Piérola, Pedro Pablo.  El matrimonio civil obligatorio y el divorcio absoluto;  pastoral al clero i fieles de la diócesis.  Huánuco, Peru:  El Seminario, 1918.  26p.

Esponda Angelats, José.  El divorcio en el Nuevo código civil peruano:  la situación legal de los convivientes.  Lima, Perú:  EDDILI, c1991.  61p.

Estrada Cruz, Arnaldo.  El divorcio en la legislaciøn peruana:  doctrina, legislación y jurisprudencia.  Trujillo, Perú:  Librería y Editorial Bolivariana, 1974.  642p.

Herrera Navarro, Santiago.  El proceso de divorcio:  legislación y jurisprudencia.  Trujillo, Perú:  Marsol Perú, 1997.  326p.

Pozo Vidal, Jorge.  Juicio de divorcio.  Lima, Perú:  J. Valenzuela V., 1980.  478p.

Ramos Núñez, Carlos Augusto.  Acerca del divorcio.  Lima, Perú:  [n.p.] 1990.  97p.

Taramona H., José Rubén Taramona Hernández.  Manual del juicio de divorcio:  comentarios, dispositivos legales, leyes conexas, jurisprudencias, práctica procesal.  Lima, Perú:  EDIGRAF SA, 1985.  149p.

Porta Rico

Betancourt Viera, Reinaldo.  El crimen del siglo xx.  Puerto Rico:  [n.p.] c1993.  377p.  Trials & divorce suits.

Betancourt, Reinaldo.  La ley está hecha para proteger al bandido.  Puerto Rico:  [n.p.] 1996.  382p.

López Paláu, Ixa.  Aspectos legales del divorcio, la separación y la violencia doméstica.  Puerto Rico:  First Book Pub., 1993.  162p.

Muñoz Vázquez, Marya, & Edwin Fernández Bauzó.  El divorcio en la sociedad puertorriqueña.  2nd ed. rev.  Río Piedras, Puerto Rico:  Ediciones Huracán, 1988.  175p.

Ortega Vélez, Ruth E.  La Protección jurisdiccional del menor con ocasión del divorcio de los padres:  la cuestión jurídica.  Santurce, San Juan, Puerto Rico:  Ediciones Situm, 1996.  226p.

Ortega-Vélez, Ruth E.  Los efectos económicos del divorcio.  San Juan, Puerto Rico:  Scisco, 1997.  234p.

Ortega-Vélez, Ruth E.  Mujer, historia y derecho:  el proceso de divorcio.  San Juan, Puerto Rico:  Ediciones Situm, 1997.  230p.